<bdo id="866w6"><center id="866w6"></center></bdo>
 • 《爪》

  更新時間: 2021-10-26 10:56:29 站長百科


  爪字圖片

  [ zhǎo ]
  [ zhuǎ ]

  基本解釋

  爪[zhǎo]

  1. 指甲或趾甲 :趾端有~。

  2. 鳥獸的腳指 :鷹~。一鱗半~。

  3. 抓。

  爪[zhuǎ]

  1. 禽獸的腳(多指有尖甲的) :雞~子。狗~子。

  2. 像爪的東西,這個鍋有三個~兒。


  詳細釋義
  zhǎo
  名詞
  鳥獸的腳趾或趾甲。
  claw;talon
  《周禮?考工己?梓人》:“凡攫閷援簭之類,必深其爪,出其目,作其鱗之而?!?br> 漢·應劭《風俗通?祀典?畫虎》:“今人卒得惡悟,燒虎皮飲之,擊其爪,亦能辟惡?!?br> 鷹爪;一鱗半爪

  人的指甲。亦指手指或手。
  nail
  《素問?五藏生成論》:“肝之合筋也,其榮爪也?!?br>     
  動詞
  剪指甲或趾甲。
      
  《禮記?喪大記》:“小臣爪足?!?鄭玄注:“爪足,斷足爪也?!?br> 用指甲掐。
  《難經?七十八難》:“當刺之時,先以左手厭按所針滎俞之處,彈而努之,爪而下之?!?br> 喻護衛者。
  抓,搔。
  clutch;grap;
  scratch
  同“找”。尋找。
  元·李文蔚《燕青博魚》第一?。骸拔蚁蚰乔敖趾笙锉闳プに??!?br>     
  數詞
  古契丹語音譯字。一百。
  《遺史·閾語解·皇子表》:“六爪:爪,百數也?!?br>     
  zhuǎ
  名詞
  〈口語〉鳥獸的腳趾或趾甲。也指趾甲。
  claw;paw
  雞爪;鴨爪;貓爪
  某些器物下端像爪的部分。
  宋·周密《癸辛雜識續集上?海蛆》:“鐵錨四爪皆折?!?/div>

  “爪”字在開頭的詞語
  爪郎
  爪子
  爪觜
  爪杖
  爪尋
  爪籬
  爪老
  爪翦
  爪甲
  爪尖兒
  爪哇島
  爪牙之將

  “爪”字在中間的詞語
  虎爪書
  玉爪駿
  虎爪板
  長爪郎
  龍爪菜
  赤爪子
  鷹爪芽
  鐵爪子
  龍爪稷
  龍爪槐
  沒爪蟹
  手爪子
  臨河爪龍
  舞爪張牙
  五爪金龍
  百爪撓心
  鴻爪留泥
  鉤爪鋸牙
  鴻爪雪泥

  “爪”字在結尾的詞語
  拔爪
  手爪
  指爪
  蟹爪
  系爪
  探爪
  獺爪
  嗜爪
  鳥爪
  留爪
  耘爪
  展爪
  句爪
  去爪
  鱉爪
  赤龍爪
  鹿角爪
  張牙虎爪
  矜牙舞爪
  一鱗只爪
  雪鴻泥爪
  伶牙利爪
  東鱗西爪
  鋸牙鉤爪
  鴻飛雪爪
  雪中鴻爪
  雪鴻指爪
  雪泥鴻爪
  舞舞爪爪
  一鱗半爪
  一鱗片爪
  一鱗一爪
  鷹心雁爪
  鴻泥雪爪
  握拳透爪
  修鱗養爪
  飛鴻雪爪
  片鱗半爪


  久久综合88日本最大,超污无遮挡无码网址免费,亚洲情a成黄在线观看动漫gv
  <bdo id="866w6"><center id="866w6"></center></bdo>